Podróż

Ubezpieczenia turystyczne
Ubezpieczenie to pozwala podróżować po całym świecie bez obaw o koszty związane z wypadkiem, leczeniem nagłego zachorowania czy nieoczekiwanym powrotem do Polski. Ubezpieczenie obejmuje także następstwa nieszczęśliwego wypadku uczestnika wyjazdu, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz ubezpieczenie assistance. Ubezpieczenia turystyczne zapewnią bezpieczeństwo podczas wypoczynku na całym świecie. 
Kreator stron www - szybka strona internetowa