Samochód

Ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie OC - odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez niego innym osobom. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce. 
Pakiet - Ubezpieczenie OC, AC, NNW i Assistance
Pakiet ubezpieczeniowy jest to kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne obejmujące najważniejsze ryzyka związane z użytkowaniem samochodu. W skład pakietu wchodzą ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej - OC, Auto Casco - AC, Kradzieży, Assistance, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Zielonej Karty. Dostępne programy ubezpieczeń w zależności od marki dotyczą samochodów nowych i używanych do 15-go roku eksploatacji.

Super Oferta: dla Klientów posiadjących 60% zniżki w OC udzielamy 60% zniżki w AC, dodatkowo do każdej polisy otrzymacie Państwo drobny upominek.
Kreator stron www - szybka strona internetowa